Voditelj: Ivan Lozica
Istraživači i suradnici:
Zoran Čiča, Joško Ćaleta, Vilko Endstrasser, Marijana Hameršak, Suzana Marjanić, Ljiljana Marks, Grozdana Marošević, Nataša Polgar

Projekt pristupa tradiciji kao kontinuiranom (povijesnom i suvremenom) procesu višeslojne interpretacije repetitivnih postupaka i simbola u ljudskoj zajednici, a ne baštinjenom skupu neupitnih činjenica, duhovnih vrijednosti i materijalnih predmeta. Slijedit ćemo i nadograditi već institutska istraživanja svakidašnjice, tradicijske kulture i folklora te razmotriti interakciju procesâ tradicije i retradicionalizacije u formiranju mnogostrukih aspekata kulturnog identiteta. Interpretativne ćemo razine tradicije interdisciplinarno istraživati na nekoliko projektnih segmenata. Na FOLKLORISTIČKOM SEGMENTU objavit ćemo sintetički članak o hrvatskome folkloru u svjetskoj enciklopediji folklora (Greenwood Publishers), izdati dvije autorske knjige (Povijest i pripovijest i Folkloristički spisi), dovršiti i tiskati leksikon mitskih bića u hrvatskim usmenim predajama (Vilinski rječnik), objaviti knjigu o urbanim pričama te zbornik starijih studija o mitskim bićima; na KNJIŽEVNOANTROPOLOŠKOM SEGMENTU bit će dovršena i obranjena doktorska disertacija o tvorbama djetinjstva i preobrazbama bajke u hrvatskoj dječjoj književnosti, bit će objavljen metateorijski članak o polazištima etnografija čitanja, studija primjera dobno specifičnih čitatelja te članci o verbalnim žanrovima u hrvatskoj književnosti; na MITOLOŠKOM SEGMENTU objavit ćemo monografiju Mitsko u usmenoknjiževnom – tragom Nodilove re/konstrukcije “stare vjere” Srba i Hrvata te niz članaka; na ETNOMUZIKOLOŠKOM SEGMENTU planiramo radove o međimurskoj popevki, pokupskim gucima, rozganju, repertoaru zagrebačkih uličnih svirača i povijesnim snimkama tradicijske glazbe, ali i nekoliko nosača zvuka, tekstove o tradicijskoj glazbi u karnevalu, klapskome pjevanju, gangi i guslarima te zbornik radova sa 4. skupa etnomuzikologa u Roču; na ETNOTEATROLOŠKOM SEGMENTU predvidjeli smo monografiju o povijesti performansâ u Hrvatskoj (suradnja s projektom Diskurzivni identiteti u izvedbenim umjetnostima: tijela, osobe, intersubjekti — na istome programu) te ilustrirani rječnik tradicijskog maskiranja u Hrvatskoj; na KULTURNOANTROPOLOŠKOM SEGMENTU projekta planiramo dva članka kao rezultat sustavnog istraživanja problematike nastave vjeronauka u školama. Najzad, na KULTURNOTEORIJSKOM SEGMENTU predvidjeli smo monografiju Mišljenje tradicije koja će temeljnu hipotezu našega projekta razmotriti u kontekstu aktualnih teorijskih i filozofskih rasprava o pojmovima tradicije i retradicionalizacije.