Voditeljica projekta: Jasna Čapo Žmegač

KASS-projekt cilja istraživanju uloge obiteljskih mreža u pružanju socijalne sigurnosti, u smislu materijalne, financijske i socijalne potpore. Projekt će koristiti etnografske metode, praćene interpretativnim i matematičkim analizama rezultata, radi rasvjetljivanja ovog pitanja. Također će analizirati povijesne puteve koji su doveli do trenutne situacije, fokusirajući se na interaktivnosti među državnim sustavima osiguranja, ekonomskom razvoju i obiteljskim uzorcima, tijekom više od sto godina od osnutka modernog zdravstvenog osiguranja. Polje djelovanja i povijesna istraživanja provesti će se u osam europskih zemalja.