Kulturna animalistika: Knjiž., folklor., etnološki i kulturnoantropološki prilozi

Voditeljica: Antonija Zaradija-Kiš
Istraživači i suradnici: Zoran Čiča, Dragica Haramija, Suzana Marjanić, Mirjam Mencej, Maja Pasarić, Nikola Visković, Pieter Plas

Projekt “Kulturna animalistika: književni, folkloristički, etnološki i kulturnoantropološki prilozi”, kako već naslovna sintagma sugerira, prvi je usustavljeni kulturnoanimalistički znanstveni projekt u Hrvatskoj koji je utemeljen na pretpostavkama spoznaje važnosti propitivanja kulturnoanimalističkih tema u književnosti (književnoj antropologiji), folkloristici, etnologiji i kulturnoj antropologiji. Polazišta ovoga projekta predstavlja knjiga “Životinja i čovjek: prilog kulturnoj zoologiji” (1996) dr. sc. Nikole Viskovića, prvoga djela kulturne animalistike i pravne zaštite životinja u Hrvatskoj, te zbornik sa skupa “Kulturna animalistika” održanoga u Splitu 1997. Nakon knjige i skupa razvidan je pojačani interes za ovu temu u Hrvatskoj koji je vidljiv u izvjesnom broju znanstvenih i stručnih radova objavljenih do danas, ali ne i dovoljan, a ni medijski jače prisutan u sučeljavanju s međunarodnim kulturološkim i znanstvenim doprinosima na tu temu. Zato je glavna namjera projekta “Kulturna animalistika” ciljano istraživanje animalističkih fenomena u književnim i folklornim tekstovima (usmena, pučka književnost) te u etnografskoj građi (vjerovanja, obredno-običajna praksa).

U prvoj godini pretpostavlja se objaviti knjiga “Kulturni bestijarij” koja će biti rezultat interdisciplinarnog istraživanja animalističke problematike tridesetak suradnica/suradnika.

U drugoj godini s obzirom na izniman broj međunarodnih radova na animalističku i zooetičku temu, u projekt je uključeno prevođenje djela posebnoga značenja za hrvatski interes – “Speciesism” (2004) Joan Dunayer, u prijevodu Zorana Čiče, koja obrađuje ključan pojam “specizam” koji se nameće u odnosu ljudske vrste prema životinjskoj vrsti.

U trećoj godini – organizacija međunar. animalističkoga skupa uz popratnu manju izložbu, na kojemu bi se razmatrale kulturnoanimalističke teme u književnosti, folkloristici, etnologiji i kulturnoj antropologiji.

U četvrtoj godini planira se objaviti zbornik pretiska (široj publici nedostupnih) članaka na animalističku temu, uglavnom iz “Zbornika za narodni život i običaje”.

U petoj godini bi se objavio zbornik s održanoga skupa. Objedinila bi se izvršena arhivska i terenska istraživanja u računalnoj bazi Dokumentacije Instituta za etnologiju i folkloristiku. Oformljena računalna baza činila bi temelj daljnjih istraživanja koja bi nam omogućila oblikovanje sustavne monografije o animalistici u hrvatskim narodnim običajima i vjerovanjima.