Glazba, ples i zajednica: središnje i rubne prakse

voditeljica projekta: Grozdana Marošević
istraživači i suradnici: Naila Ceribašić, Tvrtko Zebec, Ruža Bonifačić, Joško Ćaleta, Iva Niemčić, Irena Miholić, Mojca Piškor, Jerko Bezić, Elsie Ivancich Dunin, Svanibor Pettan, Stjepan Sremac, Dunja Rihtman – Šotrić

Teži li se upotpuniti dosadašnje spoznaje o glazbi i plesu, rasvijetliti njihove uloge i značenja u životu ljudi, shvatiti načine na koje oblikuju i odražavaju mnogostruke identitete, otkriti strategije kojima podupiru i rastvaraju sustave moći – glazbu i ples nužno je istražiti u raznolikim zajednicama, u kontekstu društvenih, kulturnih i povijesnih procesa, a istraživanje provoditi međuovisnim ispitivanjem diskurza o glazbi i plesu i njihovih ostvarenja u praksi, uz stalnu upitanost ne samo o tome što znamo nego i kako smo došli do stečenih znanja, iskustava i uvjerenja.

Tri su osnovne sastavnice predloženoga projekta. Prva se odnosi na istraživanja strukom (i širom javnošću) već ovjerene narodne/folklorne/tradicijske glazbe i plesa u Hrvatskoj. Pratit će se mnogostruki načini pozicioniranja glazbe i plesa u prošlosti i suvremenosti, ali u jednakoj mjeri propitivati i uporišta (povijesna, društvena, politička, znanstvenoteorijska) na kojima su sazdani određeni diskurzi. Očekivani rezultati: knjige o javnoj praksi narodne glazbe i plesa, o korčulanskoj moreški i o plesovima otoka Krka te disertacije o stilu u glazbi otoka Krka i o glazbenom sustavu dalmatinskog zaleđa.

Drugu će sastavnicu projekta tvoriti istraživanja rubnih, manjinskih, ranije zanemarenih glazbi i plesova i/ili zajednica. Očekivani rezultati: knjiga o sviračicama narodnih glazbala, studije o marginalnim popularnim glazbama i o putujućim i uličnim sviračima, prilozi o tvorničkim glazbalima u folklornom kontekstu, magistarski rad o ulozi žena u plesnim zbivanjima lastovskoga poklada, magisteriji (pred dovršetkom) o glazbenim ansamblima sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske te o recepciji tzv. world music u Hrvatskoj. Treća se sastavnica odnosi na trajnu djelatnost dokumentiranja glazbe i plesa, obrade, zaštite i izdavanja građe. Očekivani rezultati: baze podataka, pet tematskih CD-a, dvije zbirke notnih zapisa i međunarodna etnokoreološka bibliografija.

Rezultati istraživanja omogućit će znanstvenoj i široj kulturnoj javnosti upoznavanje s pluralizmom glazbi i plesa u društvenim zajednicama u hrvatskoj prošlosti i sadašnjosti. Njihova mnogostruka primjena (odgoj i obrazovanje, rehabilitacijski programi, amaterske folklorne skupine, smotre folklora, radionice i seminari, radio i TV emisije) pridonijet će afirmiranju kulturne baštine Hrvata i manjinskih nacionalnih zajednica u Hrvatskoj te će pomoći razvijanju humanih i tolerantnih međuljudskih odnosa i komunikacije.