Suvremeni kulturni tijekovi i oblikovanje zajednica i identiteta

Voditeljica: Jasna Čapo Žmegač
Istraživači i suradnici: Petar Bagarić, Naila Ceribašić, Sanja Đurin, Jadranka Grbić, Valentina Gulin Zrnić, Velimir Piškorec, Iva Pleše, Sanja Puljar D’Alessio, Tihana Rubić, Goran-Pavel Šantek, Ana-Marija Vukušić

Ovim eminentno etnološkim odnosno kulturnoantropološkim projektom istražuje se kako se oblikuju pojedinačni i skupni identiteti i osjećaji pripadnosti u suvremenom hrvatskom društvu te među hrvatskom dijasporom. Polazište ovoga projekta jest da se uslijed unutrašnjih i vanjskih migracija s jedne te globalnih kulturnih tijekova s druge strane, hrvatsko društvo ubrzano pluralizira i multikulturalizira ili, drugim riječima, ono postaje premreženo ljudima i isprepleteno kulturnim strujanjima raznoga podrijetla. Stoga temeljno znanstveno pitanje na ovome projektu jest kada, kako, u kojim prilikama i zašto pojedinci i skupine pridaju određeno značenje sebi i svojemu svijetu te oblikuju identitete koristeći se mogućnostima za identifikaciju koje se nude u transnacionaliziranom i globaliziranom svijetu. Na to ćemo pitanje pokušati odgovoriti analizirajući identitetske diskurse i naracije ali i konkretne prakse u svakodnevici u kontekstu intranacionalnih i transnacionalnih migracijskih prostora, manjinskih zajednica, multikulturnih gradskih prostora, globalnih glazbenih trendova, virtualnih internetskih i transnacionalnih religijskih zajednica. Polazna je istraživačka pretpostavka da zajednice ljudi – i pripadajući im identiteti – danas više nisu čvrsto vezane uz određeni teritorij već su situacijske, privremene, fluidne, djelomične i deteritorijalizirane. Druga je pretpostavka da se današnji identiteti izgrađuju vlastitim izborom koji se ostvaruje kao kulturni izbor i kulturna razlika.

Metodološka i epistemološka polazišta ovoga projekta bliska su poziciji koja se smješta između krajnjeg realizma i radikalnog relativizma, postavkama etnografski fundirane teorije i insajderstvu kao metodološkom postupku približavanja istraživanima.

Projektom se planira ostvariti niz monografija, zbornika i dvije disertacije. Ističemo zbornik radova u kojemu se promišlja etnografska terenska metoda u kontekstu istraživanja suvremene svakodnevice, monografiju o procesima oblikovanja i mijene identiteta u suvremenom urbanom kontekstu hrvatske metropole, monografiju o transkulturaciji kao strategiji integracije manjinskih zajednica, monografiju o mnogostrukim identitetima oblikovanima glazbenim diskukrsima i praksama u Hrvatskoj.

Ova transdisciplinarna istraživanja rezultirat će spoznajama relevantnima za stvaranje tolerantnoga multikulturnog društva i za formulaciju prosvjetne i kulturne politike usmjerene održivom razvoju Hrvatske u 21. stoljeću.