Kultura prehrane u ozračju društvenih promjena 20. i početka 21. stoljeća

Voditeljica: Nives Rittig-Beljak
Istraživači i suradnici: Alojzije Jembrih, Melanija Belaj, Maja Godina Golija (Inštitut za slovensko narodopisje), Jelena Ivanišević

Dosadašnja su se etnološka istraživanja prehrane u Hrvatskoj odvijala unutar različitih pristupa i analitičkih dosega: od jednostavnog skupljanja činjenica o tradicijskoj seoskoj prehrani, preko kulturnopovijesnih potraga za podrijetlom pojedinih elemenata, do suvremenih antropoloških pristupa koji kulture prehrane sagledavaju unutar cjelovitosti društvenog konteksta i pojedinačnih razdoblja (npr. prehrane u posebnosti ratnih okolnosti, kao unutar hrvatske etnografije rata). Hrvatska udomaćena jela jedna su od dominantnih tema etnologije svakodnevlja, kojoj projekt teži dati dodatni poticaj cjelovitim istraživanjem kulture prehrane i pića u povijesno višeslojnom hrvatskom društvu. Pretpostavka je planiranog istraživanja iznaći poveznicu te ponuditi sintezu različitih smjerova istraživanja u svrhu promicanja antropologije prehrane kao djelatnog i višestruko primjenjiva znanja. U tom smislu valja nastaviti s povijesnim istraživanjem kulinarske baštine, pridodati evidenciju pomicanja i preplitanja prehrambenih regija s obzirom na promjene u društvenom kontekstu te osvijetliti višeslojnost i višefunkcionalnost ovog vitalnog aspekta svakodnevne kulture. Istraživanje prehrambenih praksi, kojem se u planiranome projektu pridodaje zanemareni aspekt kulture i prakse pijenja, postavlja se u širi kontekst kulturnih politika oko normiranja i standardizacije hrvatske kuhinje te njezina simboličkog mjesta u turističkoj “kulturi užitka” kao prevladavajućem obliku globalne proizvodnje i razmjene kulturnih identiteta. Interdisciplinarna istraživanja prehrane u Hrvatskoj objedinit će postojeća znanja o regionalnoj prehrani, provesti terenska istraživanja u područjima za koja takva znanja ne postoje te rezultate umrežiti u sliku kulturne povijesti Hrvatske 20. i početka 21. stoljeća. Za tu svrhu nužna je sistematizacija leksičke građe o hrani i piću te izrada sintetičkog djela u kojem bi se obradilo rječničko blago rukopisnih i tiskanih djela s brojnim potvrdama kulinarskog nazivlja. Drugom velikom tematskom cjelinom planira se istraživanje veze prehrane i društvenih promjena od dvadesetog stoljeća do danas, načina na koje ideološki diskursi, ekonomske mogućnosti i kulturnozdravstvene politike oblikuju razdoblja snažnijih distinktnih obilježja u pogledu odnosa “ukusa i okusa”.