Voditelj projekta: Tvrtko Zebec
Istraživači i suradnici: Sanja Anđus L’Hotellier, Elsie Ivancich Dunin (link 2), Ivana Katarinčić, Rebeka Kunej, Irena Miholić, Iva Niemčić, Svanibor Pettan, Stjepan Sremac

Ples i glazbu, njihovu nedjeljivu ulogu i značenje u životu ljudi istražuje se u raznolikim zajednicama u kontekstu društvenih, kulturnih i povijesnih procesa. U tumačenju mnogostrukih identiteta i strategija kojima se pojedinci i zajednice pritom služe, istraživanje se provodi i rezultati interpretiraju povezujući dijakronijske i sinkronijske diskurse, propitujući prožimanje seoske i gradske tradicije, globalnih utjecaja i lokalnih prilagodbi, uloge roda i spola te promjene estetike. Mijene plesne i glazbene tradicije prati se i kao posljedicu ratova i migracija u Hrvatskoj i iseljeništvu. Utjecaje na nacionalne okvire plesne i glazbene tradicije prati se u kontekstu tijekova kulturnih ideja suvremenoga svijeta. Etnokoreologija se kao europska istraživačka tradicija metodološki i epistemološki upotpunjava spoznajama američke plesne etnologije i antropologije plesa i strukturiranog pokreta oblikujući plesnu etnografiju, ujedinjujući različite istraživačke tradicije. Refleksivnost nameće kritičko propitivanje o odnosu istraživač-istraživani, o mogućnostima primjene interpretacija na terenu i općenito u društvu. Uz tance, drmeše te novije, 19. stoljetne parovne plesove srednjoeuropske provenijencije, kolo se kao temeljni oblik starije tradicije prati u različitim geomorfološkim i kulturnim okružjima kao simbol regionalnoga i lokalnog identiteta. Tambura je u manjim sastavima i orkestrima prateći glazbeni instrument većine plesnih zbivanja u nas. Simbol je nacionalnoga identiteta, ali i spona u povezivanju glazbenoga svijeta različitih kultura. Istražit će se uloga i drugih kordofonih instrumenta u tradiciji i suvremenosti. Balet i drugi oblici umjetničkog i standardiziranog plesa razvitkom u europskom kontekstu stekli su karakteristike nacionalnih tradicija i postali predmet etnografskih istraživanja. Očekuje se obrana triju disertacija, publiciranje znanstvenih studija, knjige-sveučilišnog priručnika, tematskog CD-a, etnomuzikološke zbirke i međunarodne bibliografije, te sudjelovanje na domaćim i inozemnim skupovima, izrada međunarodne baze podataka i organizacija međunarodnog skupa. Rezultate će se provjeravati u CROSBI znanstvenoj bibliografiji, a primjenjivati u sveučilišnoj i školskoj nastavi, organizaciji smotri folklora, popularizacijom u medijima i promidžbom kulturnoga turizma s isticanjem lokalnih tradicija korisnih za regionalni održivi razvoj. Istraživanje je važno i radi poticanja svijesti o vlastitom identitetu i boljem razumijevanju drugih.