Human-Animal Relationships (in Archaeology): World Views of Hunter-gatherers in Northern Europe (HARA)

Horizon 2020-Marie Skłodowska Curie Actions-Individual Fellowship-2015, 2016-2018.

Projekt HARA pružit će nove uvide o odnosu čovjeka i životinja na području sjeverne Europe primjenom etnološkog i arheološkog istraživačkog pristupa. Projektno istraživanje uključuje inovativnu analizu etnografskog materijala sjeveroistočne Rusije i arheološkog materijala s područja Baltika. S namjerom stjecanja novih uvida o odnosu čovjeka i životinja kod lovaca-skupljača sjeverne Europe, u istraživanju će se implementirati inovativne analogije i teorijski okviri omogućeni etnološkom analizom i novi eksperimentalni arheološki pristupi predmetima izrađenim od životinjskih ostataka. Case studies pojedinih lokaliteta omogućit će sagledavanje promjena u ljudskoživotinjskim odnosima tijekom razvoja domestikacija životinja – procesa za koji se smatra da je bio prekretnicom za ljudska društva i njihov odnos prema životinjama te do danas predstavlja važan istraživački fokus (terenski, arhivski i stručni rad u Rusiji, Litvi, Danskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji).