Tradicijska kultura, globalizacija i lokalne prakse

Voditeljica: Zorica Vitez
Istraživači i suradnici: Iris Biškupić-Bašić, Marina Blagaić, Silvio Braica, Naila Ceribašić, Sanja Kalapoš Gašparac, Aleksandra Muraj, Lidija Nikočević, Dragan Nimac

Složenoj slici suvremene hrvatske kulture (visoke, popularne, medijske i ine) pridonosi i stalna nazočnost tradicijske kulture kao sastavnice nacionalne kulture i njezinih regionalnih i lokalnih inačica. Tradicijska se kultura također iskazuje u brojnim inačicama, podložna je promjenama i snažno je uporište identiteta. Projektom je  osmišljeno etnološko istraživanje uloge tradicijske kulture u sadašnjem trenutku i njezine uloge u procesima identifikacije i globalizacije. U tu svrhu propitat će se: 1. položaj tradicijske kulture između globalnih zamisli i lokalnih praksi i to na primjeru UNESCO-vih akcija za zaštitu kulturne baštine, posebice etnografske i nematerijalne; 2. nazočnost tradicijske kulture na suvremenoj kulturnoj sceni i u medijima te u tzv. kulturnom amaterizmu; 3. mogućnosti korištenja tradicijske kulture u razvoju (kulturnog) turizma (na primjeru otoka Šolte). Ta tri segmenta ovoga projekta usko su međusobno povezana, jer je riječ o (1) prepoznavanju i zaštiti tradicijske kulture, (2) njezinoj prezentaciji i (3) primjeni, odnosno osmišljavanju turističke ponude na osnovu specifičnih sadržaja iz domene tradicijske kulture. Svaki segment pratit će teorijska i empirijska etnološka istraživanja relevantnih užih tema, interpretacija nove građe i reinterpretacija etnografskih tekstova. Cilj je istraživanja ukazati na doprinos tradicijske kulture suvremenoj kulturi, modernom društvu i gospodarstvu (turizmu) te poduprijeti širu afirmaciju tradicijske kulture u okolnostima tranzicije i globalizacije. Pretpostavlja se da će istraživanje pokazati podudarnosti problema, kao i rezultata u svakom segmentu i pojedinoj temi i tako potvrditi hipotezu o mogućem sudjelovanju tradicijske kulture u kulturi modernog društva, vjerojatno uz određene prilagodbe, osuvremenjivanja, promjene funkcije i konteksta. Provjera rezultata očekuje se u obliku ostvarenja njihova pretpostavljenog podudaranja od teme do teme te u usporedbi s drugim sličnim istraživanjima u nas i u svijetu. Ovo će istraživanje pridonijeti poznavanju tradicijske kulture kao dijela cjelokupne hrvatske kulturne baštine, ali i dijela suvremene hrvatske kulture, pa je stoga važno za razvoj nacionalnih znanosti, kao i za prepoznavanje znanstvene relevantnosti hrvatske etnologije i izvan Hrvatske.