Hrvatska dijaspora: mogućnosti i oblici povratka u domovinu

Voditeljica projekta: dr. sc. Jasna Čapo Žmegač

Suradnice na projektu: dr. sc. Valentina Gulin Zrnić i dr. sc. Sanja Đurin

Cilj projekta:

Uz sustavna postojeća istraživanja dijaspore koja se temelje na povijesnim i sociološkim uvidima, ovim projektom nudi se sustavno kulturnoantropološko istraživanje dijaspore čija je prednost dubinsko razumijevanje konteksta migracije (pojedinačnih, obiteljskih, lokalnih, društvenih i dr.) i svih kompleksnih silnica koje utječu na migracije i na povratak kao jedan njezin oblik. Kulturnoantropološke ekspertize migracijskih, povratničkih i integracijskih procesa sve su traženiji jer omogućuju oblikovanje rafinirane politike usmjerene prema specifičnim dijasporskim zajednicama i njihovim potrebama.

Projekt predlažemo u dva temeljna vida:

a. proučavanje okolnosti, instanci i oblika povratka iseljenika i njihovih potomaka u domovinu u posljednjih dvadeset godina. Istraživanje konkretnih slučajeva povratka—iz raznih država svijeta u kojima Hrvati žive—zahvaćanjem i u slučajeve povratka iseljenih osoba i u slučajeve koje samo uvjetno možemo nazvati povratkom, jer je u stvarnosti riječ o doseljavanju potomaka hrvatskih iseljenika, odnosno tzv. druge, treće ili kasnije generacije iseljenika u domovinu njihovih predaka, obuhvatit će nekoliko tema, oslanjajući se prije svega na življenu stvarnost pojedinačnih povratnika:

b. istraživanje potencijala za neki oblik ‘povratka’ iseljenika i njihovih potomaka u Hrvatsku; držimo da je ovaj dio istraživanja nužan za procjenu motivacije za povratak—ili neki oblik povezivanja s domovinom—onih koji se još na njega nisu odlučili; ovaj dio istraživanja pretpostavlja istraživanje među dijasporom u zemljama s najvećim brojem iseljenika hrvatskoga podrijetla (odabrane zemlje: Kanada/Sjedinjene američke države, jedna latinoamerička zemlja, Australija, Južnoafrička Republika, Njemačka/Švedska) i prikupljanje podataka o tome. 

Projekt je financiran sredstvima Državnog ureda za Hrvate izvan RH