Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj (TRANSWORK)

Projekt HRZZ, 2017. – 2021.

Na tragu kontinuiranog praćenja postsocijalističkih procesa projekt u hrvatsku etnologiju i kulturnu antropologiju uvodi subdisciplinu antropologije rada. Unutar interdisciplinarnog okvira oslonjenog na recentna postignuća europske antropologije, antropologije (post)socijalizma, antropologije rada, kritičkih studija rada, ekonomske antropologije itd., konceptualna i neposredna etnografska istraživanja usredotočit će se na radnu svakodnevicu građana posttranzicijske Hrvatske. Istraživanja prate dinamiku promjena i prilagodbi radne i životne ekonomije kroz efekte koji su dramatično promijenili iskustvo rada te propituju nove kulturne imaginarije vezane uz ideju rada i projekciju budućnosti. Projekt TRANSWORK orijentiran je na dva ključna problemskometodološka pitanja u istraživanju transformacije rada u suvremenoj Hrvatskoj. Prvo se zanima za egzistencijalni status i životne strategije u sutonu industrijalizacije. Empirijski, istraživanja se fokusiraju na radnu svakodnevicu i prilagodbu ubrzanom mijenjanju uvjeta života. Drugi aspekt uključuje praćenje koncepata i prakse rada u društvenopovijesnom kontinuitetu (od jugoslavenskog socijalizma do postsocijalističke periferije i krize neoliberalizma). Na osnovi arhivskih i teorijskih istraživanja, ali i izravnom metodom usmjerenih intervjua, ispitujemo koncepte, vrijednosti i prakse tradicionalnih modela rada koji sežu u socijalističko nasljeđe radničkog etosa te tranziciju industrijskog u aktualni, uslužni sektor djelatnosti.