Genološki aspekti usmene i pučke tradicije

Voditeljica: Tanja Perić-Polonijo
Istraživači i suradnici: Ruža Bonifačić, Simona Delić, Antonija Zaradija-Kiš, Jelena Marković

Predloženi projekt Genološki aspekti usmene i pučke tradicije ulazi u sustav temeljnih istraživanja znanosti o književnosti i folklora te će nastojat doprinijeti unaprjeđivanju znanja o hrv. tradiciji u europskom kontekstu. Istraživanja se nastavljaju na prošli projekt Pitanja usmene i pučke poetike i temu Genološki aspekti folkloristike, koji su posebno naglasili žanrovska istraživanja u folkloristici. Takva su istraživanja u folkloristici stalno prisutna (Abrahams, Bausinger, Bahtin, Ben-Amos, Propp, Lihačov, Schenda, Bošković-Stulli) pa ih se stoga i danas želi istraživati s različitih teorijskih, kulturno- i književno-antropoloških aspekata. Znanstvene odrednice projekta predstavljaju nove spoznaje folkloristike i kulturne antropologije. Dosadašnji radovi suradnika ovog znanstvenog područja objavljeni na stranim jezicima (njemački, engleski, francuski, španjolski, slovenski) pokazuju širinu znanstvenih dostignuća u međunarodnim razmjerima (M. Bošković-Stulli, O. Delorko, T. Perić-Polonijo, S. Delić, A. Zaradija Kiš, I. Žanić). Istraživanja usmene i pučke književnosti, s osobitim osvrtom na njihova starija ishodišta, pokazuju kako ista čuvaju hrvatski kulturni identitet, ali i nezaobilazne utjecaje mediteranske i srednjoeuropske kulturne sredine. Dugoročni cilj istraživanja je čuvanje tradicijskih vrijednosti, proučavanje različitih promjena u sustavu folklornih i pučkih žanrova, nova teorijska promišljanja, izrada baza podataka, tiskanje kritičkih izdanja neobjavljenih rukopisnih zbirki. Istraživanja će biti realizirana u obliku objavljenih sinteza, knjiga, studija i zbirki te doktorske disertacije (J. Marković). Radovi će se objavljivati u recenziranim i citiranim domaćim i svjetskim znanstvenim časopisima kao što su Narodna umjetnost, Studia Ethnologica, Traditiones, Oral Tradition i dr. Planirani rezultati dio su interdisciplinarne suradnje s etnolozima, antropolozima i etnomuzikolozima, izravno su primjenjivi u nastavi, raznim medijima, regionalnim i lokalnim zbornicima i časopisima koji njeguju tradicijsku kulturu.