Hrvatska nematerijalna kulturna baština, društveni identiteti i vrijednosti

Korisnik sredstava Hrvatske zaklade za znanost (od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2014.)

Istraživački projekt u okviru teme “Vrijednost i identiteti

Znanstveno područje društvenih i humanističkih znanosti

O projektu

Nematerijalnu kulturu kao baštinu promatra se u novom okviru kritičkog etnološko-folklorističko-antropološkog promišljanja hrvatske tradicije i mnogostrukosti identiteta. Cilj je projekta povećati istraživačke kompetencije mladih znanstvenika. Cilj je i pomoći i koristiti lokalnim zajednicama koje baštinu žele učiniti prepoznatljivom i razmjenjivom. Izravna praktična vrijednost projekta je pohranjivanje spoznaja i dokumenata u specijalizirane baze podataka i upoznavanje korisnika s mogućnostima očuvanja, obnove i zaštite nematerijalne kulture. Inovativnost je u postavljanju i korištenju digitalnog repozitorija Referentnog centra nematerijalne kulture Instituta i interneta u umrežavanju nositelja, stučnjaka, administracije i brojnih korisnika.
Opširnije…

Područja interesa:
etnologija/kulturna antropologija, folkloristika, etnomuzikologija, vokalna glazbena pedagogija, organologija, etnokoreologija, povijest, filologija, mitologija, štovanje svetaca, glagoljica, animalistika, prehrana, studije medija, etnografija korespondencije, kultura pamćenja, urbane migracije, kulturni turizam, dokumentacija, kreiranje baza podataka, digitalizacija…

Istraživački tim

Voditelj projekta:
dr. sc. Tvrtko Zebec

Suradnici:
Lidija Bajuk
dr. sc. Melanija Belaj
Marina Blagaić
dr. sc. Joško Ćaleta
dr. sc. Ivana Katarinčić
dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar
dr. sc. Grozdana Marošević
dr. sc. Irena Miholić
dr. sc. Iva Niemčić
dr. sc. Iva Pleše
dr. sc. Ana-Marija Vukušić
dr. sc. Antonija Zaradija Kiš