COVID-19 u humanističkoj perspektivi: Mutacije straha i kulturne promjene

​Domaći znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb,  28., 29. i 30. rujna 2020.

U fokusu ovoga humanističkog skupa su vernakularni, folklorni i umjetnički oblici i žanrovi (usmeni, pisani, glazbeni, izvedbeni, digitalni (weblore) i dr.) koji imaju istaknutu ulogu u oblikovanju novih starih predodžbi, predrasuda i strahova od nepoznatog virusa koji ugrožava pojedince i zajednice. U fokusu je, također, i kultura otpora odozdo, razne strategije održavanja ”normalnosti” i mentalnog zdravlja s posebnim naglaskom na odgovor marginaliziranih zajednica i njihove specifičnosti.

Ovim skupom želimo okupiti i povezati istraživače iz različitih disciplina i sredina te potaknuti problemsku refleksiju koja traga za mogućim smjerovima (teorijskog, metodološkog, epistemološkog i ”terenskog”) istraživanja pandemijske ugroze i promjena koje je ona donijela kulturi svakodnevice. Uz folkloriste, teoretičare i povjesničare književnosti i umjetnosti, etnologe i kulturne antropologe te etnomuzikologe pozivamo da se svojim prilozima pridruže i istraživači iz srodnih disciplina (povijesne znanosti, sociologija, psihologija i sl.).

 

POZIVKNJIŽICA SAŽETAKASNIMKE IZLAGANJA  Znanstvenog skupa Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene