Projekt je nastavak dugogodišnjega znanstvenog istraživanja koji je temeljna aktivnost Referentnog centra za nematerijalnu kulturu IEF-a. Uz korištenje najnovijih tehnoloških dostignuća i razvoj digitalne humanistike, jedan od ciljeva projekta stvaranje je mreže suradnika i korisnika te oblikovanje jedinstvene baze podataka o nositeljima hrvatske nematerijalne kulture u zemlji i iseljeništvu te nematerijalne kulture nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Projekt će se izvoditi u nekoliko etapa, tijekom kojih će se uspostaviti snažna suradnička mreža za povezivanje nositelja, znanstvenika, stručnjaka, umjetnika i svih zainteresiranih za tradicijsku kulturu putem digitalnih medija. Digitalna platforma za obradu, prikaz i javnu dostupnost podataka o nematerijalnoj kulturi povezat će gradivo iz arhiva i ostvarenje živih tradicija na terenu. Uključivanjem u međunarodni projekt povezivanja arhiva, rezultati projekta bit će vidljivi široj (znanstvenoj) publici. Drugi cilj projekta slojevita su i sustavna terenska istraživanja, razgovori i dokumentacija te istraživanja u digitalnom okružju. Rezultati će uz dijakronijsku i sinkronijsku analizu i kritičko promišljanje pojedinih fenomena (tradicijske) nematerijalne kulture biti diseminirani u znanstvenoj zajednici. Treći je cilj neposredna suradnja s lokalnim partnerima organizacijom radionica i edukacija o nematerijalnoj kulturi i mogućnosti njezina obnavljanja te korištenju arhiva, baza podataka, digitalne tehnologije, tezaurusa, kao i terensko prikupljanje gradiva i podataka te njihova obrada i pohrana.