Projekt BAŠOTOK posvećen je etnografskim istraživanjima iskustava otočnosti stanovnika hrvatskih otoka s ciljem doprinosa etnologije i kulturne antropologije razvoju nisologije, kao i uvida za razvijanje otočnih politika i potporu otočnim zajednicama.

Interdisciplinarna istraživanja obuhvatit će baštinske teme poput istraživanja društvene relevantnosti, afektivnih iskustava i muzikološkog aspekta otočnih procesija i hodočašća (Hvar, Rab, zadarski otoci), transgeneracijskoga prijenosa znanja o nematerijalnoj kulturnoj baštini (Hvar) i ženskih baština otočanki (Korčula, Hvar, Šolta), suvremenih otočnih radnih migracija i doseljenika na otoke (Hvar, Susak, Lastovo), kao i reprezentacija otoka u književnosti i suvremenoj umjetnosti (Hvar, Brač) te okolišnih budućnosti otoka (Cres, Hvar, Krk).

Kao osnovna diseminacijska aktivnost projekta predviđena je organizacija godišnjega međunarodnog znanstveno-stručnog simpozija Anatomija otoka na Hvaru te tematski povezanih radionica, okruglih stolova i izložbi.

Projekt okuplja etnologe i kulturne antropologe, etnomuzikologe i etnokoreologe te diplomske studente etnologije i kulturne antropologije, a osigurana je i kontinuirana suradnja sa stručnjacima društvenih znanosti. Naime, projekt BAŠOTOK suradnički je projekt sa srodnim projektom ETNOTOK (Etnografije otočnosti – otočne migracije, mobilnosti i identifikacije) Instituta za istraživanje migracija, a pod vodstvom dr. sc. Ane Perinić Lewis.