Projekt je usmjeren na istraživanje skrovitih ili slabo uočljivih radnih i životnih praksi koje se odražavaju ili imaju potencijal odražavanja na vidljivijim i eksplicitnijim društvenim i političkim razinama. Koncept infrapolitike koristimo kao zajednički nazivnik raznovrsnih tematskih interesa koji dijele svojstva odupiranja prevladavajućim kulturnim, društvenim i/ili ekonomskim vrijednostima i strukturama kroz taktike kao što su izbjegavanje, zaobilaženje, osujećivanje ili zanemarivanje.

Namjera projekta bilježenje je načina djelovanja infrapolitičkih aktera, ali i prikupljanje “uputa za upotrebu”, odnosno prečaca prema zdravijim društvenim i kulturnim ekologijama. Projektne su aktivnosti usmjerene na više razina: devedesete godine, kao prijelomnu dekadu suvremene hrvatske povijesti, istraživanje marginaliziranih ili podređenih pojedinaca i skupina u sadašnjosti, kao i „življene budućnosti“ aktera koji u svakodnevici utjelovljuju prakse što anticipiraju nadolazeće promjene.

Kulturnoantropološkim i etnološkim pristupima i metodama želimo osvijetliti obilje mogućnosti promjena „u ljusci staroga“ sustava. Stoga ćemo projektom obuhvatiti pojedinačna životna iskustava, obiteljske dinamike, neformalne vidove suradnji, umjetničke prakse i prikrivene društvene angažmane, ali i formalizirane organizacije. Umjesto frontalnim ili strateškim sukobljavanjem bavit ćemo se pomacima i transformacijama koji djeluju na rubu ili preko ruba prepoznatljivoga političkog spektra djelovanja.