U središtu istraživanja projekta Kakve gradove želimo? Suvremene transformacije urbanih vizija, praksi i etika su procesi mnogostrukog redefiniranja urbanih identiteta i života u hrvatskim gradovima pod utjecajem različitih globalnih i nacionalnih trendova i politika (deindustrijalizacija, razvoj novih i kreativnih industrija, razvoj digitalnih tehnologija, poslijepotresna obnova, turistifikacija, migracije, neoliberalno upravljanje, razvijanje politika održivosti i dr.). Projekt će kvalitativnim kulturnoantropološkim (etnografskim, arhivskim, diskurzivnim, komparativnim) istraživanjem urbanih politika, urbanih etika, koncepata „dobrog života“ i življene svakodnevice doprinijeti široko kontekstualiziranim znanstvenim spoznajama o transformacijama urbanog života u hrvatskim gradovima različite veličine, povijesnog razvoja i suvremene situacije te će na temelju toga moći interpretirati aktere, čimbenike, odnose i atmosfere koji utječu na aktualno stanje s posebnim fokusom prema razumijevanju stvaranja budućnosti u istraživanim gradovima i ulozi građana u tom procesu. U akademskom aspektu projekt će doprinijeti konceptualnom i metodološkom razvoju urbanih studija, studija budućnosti, studija katastrofa, outdoor studies i studija migracija. Također, projekt predviđa različite oblike diseminacije i transfera znanja (konferencije, nastava, radionice, tribine). Aktualnost projekta temelji se na komplementarnosti s urgentnim pitanjima i urbanim razvojnim politikama na europskoj razini i daljnjoj mogućnosti implementiranja rezultata projekta u pripremi strateških dokumenata i smjernica s jedne strane te, s druge strane, u osvješćivanju i osnaživanju građanskog djelovanja („pravo na grad“, „futures literacy“).