Etnografije otočnosti – doprinos etnologije i kulturne antropologije otočnim i Jadranskim studijima

Rad na projektu predviđa daljnje propitivanje doprinosa etnografske metode te etnoloških i kulturnoantropoloških interpretacija o životu ljudskih zajednica na otocima. Unutar projekta istražit će se sljedeće teme: etnografije otočnih mobilnosti, sekundarno stanovanje na hrvatskim otocima, koncepti i reprezentacije jadranstva i mediteranstva u znanstvenom diskursu, etnografskoj građi, turističkim narativima, lokalnoj kulturi i baštini. Planiraju se suradnje s Centrom za mediteranske studije Sveučilišta u Splitu, Odsjekom za socijalnu antropologiju Sveučilišta u Helsinkiju te lokalnim udrugama i zajednicama.