Hrvatske migracijske teme iz antropološkoga rakursa: emigracija, remigracija i imigracija

Platformom se migracijska tematika proširuje spram dosadašnjih istraživanja obuhvatom ne samo unutrašnjih i vanjskih migracijskih kretanja Hrvata (povijesne i suvremene radne (e)migracije, remigracija (povratak) i relokacija dijasporskih generacija u matičnu zemlju, prisilne dislokacije i traženje zaštite unutar ili izvan zemlje) već i migracijskih kretanja prema Hrvatskoj kao zemlji destinacije (imigracija). Ti se migracijski procesi sagledavaju na podlozi antropoloških i socioloških teorija migracija, dijaspore, mobilnosti, motilnosti, transnacionalizacije, transkulturalizacije i identiteta, a u kontekstu kompleksnoga suodnosa globalnih, transnacionalnih, nacionalnih i lokalnih političkih, društvenih i ekonomskih čimbenika što oblikuju migracijske procese i njihove posljedice. U epistemološkom smislu platforma teži refleksivnom preispitivanju dosadašnjih istraživačkih pristupa, javne recepcije migracijskih kretanja i odnosa kako prema hrvatskoj dijaspori tako i prema useljenicima u zemlju te vlastite uloge (uloge istraživača) u istraživanju i interpretiranju migracijskih tema. Tako široko zamišljenom dugoročnom istraživačkom platformom teži se nadići rascijep između historiografskih i antropoloških (socioloških) pristupa migracijama u Hrvatskoj te objediniti razne aspekte migracijskih istraživanja (emigracija, remigracija, imigracija; dobrovoljne i prisilne migracije). Kroz studije i reinterpretacije odabranih partikularnih povijesnih i suvremenih migracija nastojat će se razviti refleksivno razumijevanje neksusa migracija, njihova proučavanja i društvenoga trenutka.