Nematerijalna kultura i digitalna humanistika

Projektom je namjera nastaviti temeljna istraživanja tradicijske kulture i kulture suvremene svakodnevice kroz prizmu odnosa nematerijalne kulture i digitalne humanistike. Glazba, ples, vjerovanja, predaje, običaji i obredi kao suvremene društvene prakse u Hrvatskoj i iseljeništvu istraživat će se u kontekstu suvremenih izvedbi i značenja potkrijepljenih dijakronijskim podacima uz razvijanje digitalne istraživačke infrastrukture u suradnji s DARIAH ERIC konzorcijem i tehničku pomoć Indigo platforme. Cilj je projekta daljnje razvijanje Referentnog centra za nematerijalnu kulturu sustavnim praćenjem stanja, dokumentiranjem, stručnom i znanstvenom obradom, kritičkom interpretacijom, te raznim oblicima obrazovnog, primijenjenog i savjetodavnog rada s lokalnim zajednicama i različitim korisnicima – ustanovama, lokalnim aktivnim skupinama, udrugama i pojedincima u prosvjeti, kulturi, turizmu i administraciji. Tehnološke mogućnosti digitalnog repozitorija i komunikacije elektroničkim putem omogućuju sudjelovanje lokalnih zajednica i nositelja tradicija, omogućuju bržu i kvalitetniju diseminaciju rezultata istraživanja te stvaranje mreže korisnika i znanstvenika, partnera u zemlji i inozemstvu te nameću potrebu za kvalitetom obradom i povezivanjem gradiva, refleksivnošću i interdisciplinarnošću istraživača uz dijaloški odnos sa sugovornicima, stvarateljima i nositeljima tradicije kao aktivnim kreatorima novih društvenih odnosa, praksi, simboličkih značenja i identiteta