Etnografija izbjeglištva: hrvatski kontekst

Projekt Etnografija izbjeglištva: hrvatski kontekst pokrenut je u zimu 2016. godine s idejom dokumentacije i interpretacije lokalne dionice balkanskog izbjegličkog koridora iz etnografske perspektive. Danas je usmjeren na diseminaciju i produbljivanje interpretacija o samom koridoru te širenje područja interesa na susljedne, s koridorom izravno ili posredno povezane artikulacije europskog režima migracija u hrvatskom kontekstu, primjerice na deportacije tražitelja azila u Hrvatsku (tzv. dublinske transfere), postupke traženja/odobravanja azila i dr. Stalna transformacija konteksta, procedura i praksi, uloga društvenih mreža i novih tehnologija u diseminaciji informacija i perspektiva, kao i druge specifičnosti izbjeglištva u danom kontekstu otvaraju pitanja autonomije i represije, otpora i stradanja, medijskih reprezentacija, humanitarizacije, sekuritizacije, kriminalizacije, militarizacije i drugog, kao i pitanja o dosezima, ograničenjima i mogućnostima samog etnografskog istraživanja (uvriježenim i novim ulogama, ciljevima i metodama), a kojima se u okviru ovog projekta također posvećuje pozornost.