Kulturna animalistika: životinja i čovjek – interdisciplinarne analize i mnogostruke kulturne prakse

Projekt se bavi interdisciplinarnim, multidisciplinarnim i transdisciplinarnim propitivanjem kulturnoanimalističkih tema u književnosti, folkloristici, etnologiji i kulturnoj antropologiji, istražujući različite aspekte odnosa čovjeka i životinje koji se sagledavaju u okvirima suvremenih i povijesnih kulturnih praksi. Istraživanja u okviru projekta imaju namjeru poticanja različitih komparativnih refleksija o odnosu čovjeka prema životinjskom, tj. imaju namjeru propitivati pojavnosti životinja kao objekta i/ili subjekta na temeljima različitih mitološkoknjiževnih, arheoloških, povijesnih i suvremenih kulturnih pojava te na njihovu promišljanju. Životinjsko će se sagledavati i u izvedbenim i drugim vizualnim praksama te u posthumanističkim interpretativnim postavkama književne i kulturne povijesti.