Nasljeđe devedesetih: diskursi i svakodnevica

 Projekt Nasljeđe devedesetih: diskursi i svakodnevica pokrenut je 2019. godine s idejom proučavanja devedesetih godina prošlog stoljeća kao svojevrsne „nulte dekade“ u kojoj su započeli mnogi društveni procesi koji i danas određuju hrvatsku društvenu stvarnost. Projekt je nastao na temelju uvida i problemskih čvorišta otvorenih kroz urednički rad na zborniku Devedesete. Kratki rezovi. Rezultati toga rada upućuju na potrebu za konceptualiziranjem iskustava društvene nestabilnosti, radikalne promjene političkog i ekonomskog sustava, ali i vladajućih ideoloških matrica ne bi li se omogućila primjenjivost toga znanja ne samo na društva nastala raspadom SFRJ, nego i na društva šire regije istočne ali i zapadne Europe. Polazišna je pretpostavka projekta da procesi koji su se devedesetih odvili na ovim prostorima nisu u bitnome „balkanski“, odnosno da nisu karakteristični isključivo za socijalistička i postsocijalistička društva, već je riječ o fenomenima koji imaju univerzalnu narav. Fokus će projekta biti na problemima koji su se kroz dosad provedena istraživanja iskristalizirali kao uporišne točke na kojima počiva proces promjena o kojima je riječ, među kojima ističemo ideološko konvertitstvo, proces stvaranja novih elita, posljedice promjena temeljnih zakonskih paradigmi i pravosudnih praksi, onesiguranje građana i pitanje opravdanosti uporabe nasilja, izmjene u afektivnoj strukturi društvenog subjekta itd. Projekt će se baviti i suodnosom angažirane znanosti i „granične“ metodologije, što je pojam kojim želimo obuhvatiti ispreplitanje društvenih i akademskih metoda istraživanja, odnosno djelovanja.