Kultura prehrane i etnologija svakodnevice

Suradnice: dr. sc. Melanija Belaj, znanstvena suradnica, dr. sc. Jelena Ivanišević, znanstvena suradnica, dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar, voditeljica Dokumentacije, dr. sc. Orlanda Obad, znanstvena suradnica, dr. sc. Ana-Marija Vukušić, znanstvena suradnica

Rad na projektu predviđa nastavak istraživanja tema naznačenih prethodnih godina, prvenstveno tržnica te mediteranske prehrane. Unutar prve istraživačke teme poseban naglasak je stavljen i na mikro istraživanje društvenih praksi trgovanja i svakodnevni život tržnice Dolac. Intencija je projekta istraživanja tržnica proširiti i na druge gradove i mjesta u Hrvatskoj. Aktivnosti vezane uz mediteransku prehranu nastavit će se kroz suradnju s Muzejom općine Jelsa kroz rad na vinogradarskoj zbirci u Pitvama, te suradnjom s Muzejem Staroga Grada na digitalizaciji dijela fundusa koji se odnosi na etnografsku zbirku kuhinjskog inventara. Uz spomenuto, također će se obaviti etnografsko terensko istraživanje prehrane u dječjim vrtićima otoka Hvara.

Osim navedenih tema u okviru projekta započelo je istraživanje svakodnevnog života u rijetko naseljenim selima Žumberka. U okviru ovog istraživanja fokus će se usmjeriti na funkcioniranje mahom starijih ljudi u gotovo iseljenim selima, na njihovu svakodnevicu, osjećaj samoće i usamljenosti te ekonomske, zdravstvene i uopće egzistencijalne (ne)sigurnosti.