Etnokoreološke teme: ishodišta, koncepcije i složenost plesa

Istraživanja plesa i plesnih oblika nastavljaju temeljno etnokoreološko bavljenje ulogama izvođača i posrednika u tumačenju kulturnih, rodnih, skupnih, raznih prostornih (institucijskih, izvaninstitucijskih, kazališnih, lokalnih, regionalnih, nacionalnih) i drugih identiteta. Promatraju se kao refleksije društvenih promjena i zbivanja s mogućnošću tumačenja brojnih kulturnih tema i značenja. Zahvaćaju se teme poput rituala, izvedbenosti, umjetnosti, natjecanja, rekreativnosti, profesionalizma, amaterizma, roda, estetike, identiteta, izvornosti, modernizma, nematerijalne kulturne baštine. Plesnom interpretacijom ostvaruju se mogućnosti višestrukih ideologija tjelesnosti i utjelovljenja. Stoga će se promišljanje i analiza pojedinih plesnih oblika ostvarivati u različitim pristupima tijelu, njegovu tretiranju, reprezentaciji, stvaranju i obučavanju, zahvaćajući ideologije i filozofije koje plesom nastaju. Dakle, analizom plesnih procesa, izvedbi i medija kojima se tijela ostvaruju pronalazit će se i interpretirati veze između simboličnoga i materijalnog, (re)prezentacije tijela i utjelovljenja kao iskustva.