Tehnološke promjene i kriza društva rada

TRIBINA i projekt HRZZ-a Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj
Tomislav Medak

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 14. studenog 2017.

O događanju