FEMINISMS IN A TRANSNATIONAL PERSPECTIVE 2019: Shifting Realities – Media, Communication, Sociability, 13th Postgraduate Course Dubrovnik, IUC, May 20-24, 2019.

U okviru programa Interuniverzitetskog centra od 20. do 24. svibnja održan je 13. seminar Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi s temom mediji, komunikacija i društvenost kao pokretači dubinskih mijena stvarnosti. Riječ je o jedinom seminaru rodnih i ženskih studija u Hrvatskoj na poslijediplomskoj razini koji omogućuje razmjenu feminističkog znanja, iskustava, teorijskih, aktivističkih i pedagoških praksi domaćih i inozemnih sudionika/ica. U seminarskom su programu aktivno sudjelovale 23 sudionice iz Italije, Poljske, Rusije, Turske, Mađarske, Slovenije, Velike Britanije, SAD, BiH te Hrvatske; a organizirali su ga: Centar za ženske studije, Institut za etnologiju i folkloristiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Università degli studi di Napoli “L’Orientale” iz Italije, Central European University iz Budimpešte te Centre for the Study of Gender and Culture, Lahore, Pakistan.

Središnja tema seminara bila je ispitati dubinu promjena koje digitalni mediji i s njima povezane promjene komunikacijskih praksi ostavljaju na društveni život ljudi, posebice mladih, raspolućenih između globalne umreženosti i socijalne izolacije poticane napravama koje nude iluziju samoostvarenja kroz vizualne i tekstualne reprezentacije. No isto je tako bilo riječi i o prošlim razdobljima kad su žene svojim intelektualnim, novinarskim i političkim radom istupale na javnu scenu boreći se za osnovna ljudska i rodna prava te demokratizaciju svojih društava.

Posebna pozornost bila je posvećena interpretaciji globalnog antirodnog pokreta kao i feminističkih inicijativa za obranu ženskih prava (u Mađarskoj, Poljskoj, Rusiji i bivšim sovjetskim državama), te feminističkim strategijama čitanja i razumijevanja prikaza ženske autonomije, afektivnosti, socijabilnosti, tjelesnog integriteta i majčinstva u kulturnim proizvodima (fotografije, filmovi, serije, video-igre, viralni memovi i dr.) i na društvenim mrežama. U diskusijama se nametnula potreba daljnjeg promišljanja i redefiniranja temeljnih koncepata (rod, spol, subjekt, građanin, politika) čije se značenje iskrivljuje i aproprira od strane desnih i neokonzervativnih snaga u društvu. U sklopu seminara predstavljen je i zbornik radova Disrupting Historicity, Reclaiming the Future koji su uredile kodirektorice Silvana Carotenuto, Renata Jambrešić Kirin i Francesca M. Gabrielli, a objavili su ga Università degli studi di Napoli “L’Orientale” i Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu.