Autor: Institut za etnologiju i folkloristiku
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2018.
 

Narodna umjetnost vol. 55 br. 2

Narodna umjetnost je časopis koji na hrvatskom i engleskom jeziku objavljuje radove s područja etnologije, folkloristike, kulturne antropologije, filologije, etnomuzikologije, etnokoreologije, ali i drugih srodnih disciplina. Časopis izlazi dvaput godišnje.