Autorica: Jelena Ivanišević (sastavila i obradila)

Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku

Godina izdanja: 2019

Cijena: 200 kn

Povijesni rječnik hrvatskog kulinarstva N-Ž

Drugi svezak Povijesnog rječnika hrvatskog kulinarstva N do Ž nastavlja rad započet u prvom svesku, objavljenom 2015. godine u izdanju Instituta za etnologiju i folkloristiku. Drugi svezak N-Ž predstavlja dovršetak dugogodišnjeg rada na objedinjavanju leksičke građe razasute u starijim i novim rječnicima, različitim kuharicama i sličnim publikacijama, a koji prvenstveno proizlazi iz znanstvenoga interesa za proučavanje prehrane u okviru povijesti, etnologije, sociologije i antropologije. Kao što je određeno na početku rada, ovaj rječnik donosi sveobuhvatan leksikografski povijesni prikaz građe vezane uz sve aspekte kulinarstva: namirnice, odnosno biljke i životinje koje su se koristile ili se koriste u ljudskoj prehrani, kuharske postupke, pribor i jela hrvatske kuhinje, kao i stolne navade, ponašanja i običaje povezane s hranom i pićem. Povijesni rječnik hrvatskog kulinarstva (A – M) i (N – Ž) sadrži čak 18 754 rječničkih natuknica čime po prvi put na jednom mjestu donosi neizmjerno leksičko bogatstvo hrvatskog jezika koje prvenstveno proizlazi iz posebnosti i finih nijansi lokalnih, regionalnih, ali i privatnih, nestandiziranih govora o hrani.

Posebna je odlika ovog djela u tome što je na jednome mjestu objedinjeno hrvatsko dijalektalno i standardno kulinarsko nazivlje. Iako stariji hrvatski rječnici (Belostenčev, 1740; Jambrešićev, 1742; Mikaljin 1649.) sadrže natuknice o namirnicama, kuhinjskom priboru i osnovnim kulinarskim tehnikama, jela se u njima tek rijetko pojavljuju. Najveći dio hrvatske leksičke građe dolazi iz 19. stoljeća kada se po prvi puta objavljuju kuharice na hrvatskom jeziku, a samim time dolazi i do pokušaja standardiziranja kulinarskog leksika. Svezak N do Ž nastavlja usustavljivati stariju leksičku građu (osobito botaničke i ihtiološke termine) te zahvaća najširi raspon dijalektalnog, regionalnog, lokalnog, ali i usmenog kulinarskog nazivlja.