Autor: Tvrtko Zebec, Iva Niemčić, Elsie Ivancich Dunin
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku / ICTM Study Group on Ethnochoreology
Godina izdanja: 2003.

Dance Research 2003.

Opis izdanja