Autor: Jasna Čapo, Caroline Hornstein Tomić i Katica Jurčević, ur.
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Godina izdanja: 2014.
Cijena: 120,00 kn

Didov san: transgranična iskustva hrvatskih iseljenika

Opis izdanja