Autor: Naila Ceribašić & Ljiljana Marks, ur.
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2009.
Cijena: 180,00 kn

Izazov tradicijske kulture. Svečani zbornik za Zoricu Vitez

Zorica Vitez je iznimno svestrana znanstvenica. Mnogo je pridonijela hrvatskoj etnologiji, razumijevanju kulture u njezinu širokom smislu i pojavnostima te primjeni i popularizaciji etnoloških i folklorističkih znanja. Kao ravnateljica Instituta za etnologiju i folkloristiku (1986.-1999.) i dodatno je utjecala na mjesto i ulogu etnologije u hrvatskome društvu.
Širina njezinih interesa, znanstvena znatiželja i stalna upitanost o polazištima istraživačkog i primijenjenog rada očituju se  i u ovome zborniku, priređenom u povodu njezina 70. rođendana. U tematskoj, žanrovskoj, pa i medijskoj raznolikosti priloga – od znanstvenih članaka do stručnih osvrta, osobnih crtica, literarnih i vizualnih darova slavljenici – zrcali se izazov tradicijske kulture kao predmeta istraživanja, ali jednako tako i pristupi Zorice Vitez etnološkom pozivu i profesiji te odjek njezina djela u stručnoj javnosti.