Autor: Tanja Perić-Polonijo, prir.
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku – Glosa
Godina izdanja: 2010.
Cijena: 100,00 kn

Josip Antun Petris: Nike uspomene starinske

Kritičko izdanje prvi put zajedno objavljenih dvaju Petrisovih rukopisa – takozvana Petrisova zbirka pjesama (1851) i Nike uspomene starinske (1853-1858) – koje je 40-ih godina 20. stoljeća otkrio, prepisao i objavio hrvatski filolog Vjekoslav Štefanić. Danas su ti tekstovi i Štefanićeve studije uz njih, nezaobilazni u folklorističkim i etnološkim istraživanjima.