Autorica: Simona Delić
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2011.
Cijena: 130,00 kn

Silva Hispanica: Komparativna studija o žanru balade u modernoj hrvatskoj i španjolskoj usmenoj tradiciji

O knjizi