U knjižnici Instituta za etnologiju i folkloristiku u petak 29. siječnja 2016. u 12h predstavljena je knjiga Andree Matoševića SOCIJALIZAM S UDARNIČKIM LICEM.a

Knjigu su predstavile Reana Senjković, Sanja Potkonjak i Andrea Matošević.