Autor: Ines Prica & Tea Škokić, ur.
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2007.
Cijena: 120,00 kn

Split i drugi: Kulturnoantropološki i kulturnostudijski prilozi

Zbornik Split i drugi: kulturnoantropološki i kulturnostudijski prilozi vrijedno je znanstveno djelo koje u domaću humanistiku unosi nova interdisciplinarna križanja kulturalnih studija, kulturne antropologije i etnologije, te postkolonijalnih i etnomuzikoloških pristupa. 
Zahvaljujući širini tematskih uporišta i uočenih fenomena suvremene (te manjim dijelom povijesne) kulture Splita i njegovog zaleđa čije se značenje stalno stječe i mijenja, te epistemološkoj primjerenosti i profiliranosti analitičkog aparata – djelo je vrijedan doprinos drugoj i drukčijoj antropologiji Mediterana. Brojnošću nalaza, komentara i zanimljivih opservacija, ovo djelo potvrđuje i elaborira postavku sociologa Dražena Lalića da “se predstava identiteta u nas ponajviše zbiva između metropole i drugoga grada po veličini kao vrhunskih simbola ovdašnjeg sjevera i juga, našega kontinenta i priobalja, Srednje Europe i Mediterana”.