Naracije straha: Od starih zapisa do nove usmenosti (FEAR)

Projekt HRZZ, 2017. – 2021.

Cilj projekta Naracije straha: od starih zapisa do nove usmenosti (FEAR) jest istražiti kako se pripovjednim strategijama i pripovijed(a)nim događajima strahovi oblikuju, potiču, usmjeruju i rastaču u svakodnevnoj izravnoj komunikaciji, ali i u javnome diskursu, u medijima i na društvenim mrežama, u književnosti, izvedbenim umjetnostima i dr. Raznolik tim istraživača kani objediniti recentne spoznaje folklorističkih, ali i drugih humanističkih pristupa strahu u narativnim tekstovima različite provenijencije: od starih folklorističkih zapisa, sudskih zapisnika i logoraških svjedočenja, do naracija mrežno oblikovanih “zajednica sjećanja”. Istraživači će pokazati prožimanje kodova pisane i usmene, medijske i mrežne “narativne kulture” straha, izdvojiti elemente pripovjedne artikulacije i autorefleksije govornika obuzetog strahom, kao i uočiti snagu magijskog potencijala jezika da govornika suoči sa strahom (tzv. ritualno “istjerivanje straha”), to jest terapijski na nj djeluje (npr. narativna terapija, priče o traumi). Brojnim terenskim i arhivskim istraživanjima, digitalnim “arhivom straha” i teorijskim promišljanjima fenomena koji se – uz nadu i poniženje – smatra ključnim za razumijevanje novih geopolitičkih i kulturnih podjela zemalja svijeta, suradnici na projektu će pridonijeti boljem poznavanju političkog i afektivnog, grupnog i individualnog, društvenog i virtualnog ponašanja ljudi u čijem su temelju (mahom nesvjesni) strahovi, porivi i vjerovanja. Namjera mu je afirmirati folkloristiku kao humanistički utemeljenu, inovativnu i refleksivnu disciplinu koja svaki fenomen verbalnog folklora promatra u njegovoj cjelini – od individualne varijacije do kulturne posebnosti i općeljudskosti.