O ženama i kravama: rod i selo u klasičnom jugoslavenskom filmu