Halloween – Od Samhaina do konzumerističke kulture

U povodu Halloweena, poznatijega kod nas kao Noć vještica, dakle, noći s 31. listopada na 1. studenoga, koji pod utjecajem američke filmografije, a posebice horrora Johna Carpentera, postaje sve više prihvaćen i u drugim krajevima svijeta, donosimo dva izlaganja:

1. video snimku izjave o Halloweenu pod tematskim naslovom Odjeci drevnoga u suvremenoj proslavi Halloweena – suodnos života i smrti nekad i danas koji nam je predstavila prof. pov. i dipl. etn. Sonja Miličević Vukelić (Školska knjiga, Zagreb).

2. audio snimku i prezentaciju dr. sc. Marije Geiger Zeman (Institut Ivo Pilar, Zagreb) pod nazivom Noć u kojoj vještice marširaju ili globalni blagdan “konzumerističkih zoombija”?, koji je održala u Noći Instituta u sklopu programa Otvorena vrata Instituta za etnologiju i folkloristiku Halloween i popularna kultura, Svi Sveti i Dušni dan: graničje između živih i mrtvih, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 31. listopada 2013 .

Sonja Miličević Vukelić (Zagreb, 1980.) diplomirala je na odsjecima za povijest i etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu “Wicca”. U razdoblju od 2010. do 2017. godine na teme Wicce, folklora vještičarstva, suvremenog vještičarstva i paganizma surađivala je kao autorica i/ili predavačica s institutima, muzejima i centrima poput: Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, Arheološkog muzeja u Zagrebu, Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, Centra za međureligijski dijalog u Zagrebu, Muzeja Seljačkih buna u Gornjoj Stubici, i sl.. Također, surađivala je s Puškinovim Sveučilištem u Sankt Peterburgu na temu slavenske kulture i mitologije, s Centrom za ženske studije u Zagrebu na temu biografija osoba i prikaza djela o neopaganizmu XX. i XXI. st., u dvotjedniku za kulturna i društvena zbivanja Zarez s temama o događajima na sceni hrvatske etnologije i kulturne antropologije, sudjelovala u krajobraznim projektima i radionicama u korelacijama s arheologijom, arhitekturom i etnologijom, te održala niz predavanja na temu uvjeta postanka i razvoja Wicce od XIX. do XXI. stoljeća i njena postojanja i razvoja u Hrvatskoj (uživo i medijskim putem).
Surađivala s muzejima, parkovima prirode i centrima za kulturu na raznim edukacijskim i turističkim projektima. Suosnivačica i članica jedne od najvećih aktivnih udruga za oživljenu povijest u Hrvatskoj. Trenutno zaposlena kao urednica u uredništvu za povijest u Školskoj knjizi (2013. – 2017.).

Marija Geiger Zeman je viša znanstvena suradnica zaposlena na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Bavi se temama iz područja sociologije roda, sociokulturnim aspektima starosti i starenja, a svoj istraživački rad temelji na kvalitativnoj metodologiji. Godine 2010. je dobila Godišnju državnu nagradu za znanost u području društvenih znanosti. Članica je uredništva časopisa Treća – Centra za ženske studije iz Zagreba. Predaje na Tekstilno-tehnološkom fakultetu i na Veleučilištu VERN.