Autor: Marijana Hameršak & Suzana Marjanić, ur.
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku – AGM
Godina izdanja: 2010.
Cijena: 220,00 kn

Folkloristička čitanka

Knjiga kroz tri cjeline donosi izbor članaka iz razgranate mreže folklorističkih pristupa i škola. Prva cjelina Folklor(istika), što je to? okuplja programatske analitičke tekstove u rasponu od njemačke mitološke škole do recentnih autorefleksivnih rasprava. Druga cjelina Folkloristika i drugi sastoji se od izbora preglednih radova o pojedinim folklorističkim pristupima ili o odnosu između folkloristike i drugih istraživačkih područja. Treća cjelina Folkloristika i mi sadrži pregledne, ali ujedno i problemske radove o putanjama, problemima i dosezima hrvatske folkloristike.