Autor: Renata Jambrešić Kirin & Tea Škokić, ur.
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku / Centar za ženske studije
Godina izdanja: 2004.
Cijena: 120,00 kn

Između roda i naroda: Etnološke i folklorističke studije

Zbornik Između roda i naroda okuplja dvadeset tekstova domaćih autora i autorica nastalih od 1996. godine do danas. Do sada su objavljivani u raznim domaćim i inozemnim etnološkim i neetnološkim časopisima i zbornicima ili kao dijelovi knjiga i obimnijih znanstvenih radova. Teško im je pripisati spolno ili teorijsko zajedništvo, ono što ih povezuje je autorski odabir rodne problematike koja se na kreativan i produktivan način reflektira kroz odabrani metodološki prosede. Riječ je o razumijevanju predodžbi o rodu u tradicijskoj, ali i pučkoj i suvremenoj popularnoj kulturi koje posebice dolaze do izražaja kada se osvijesti ulog svih sudionika (uključujući i znanstvenike) u tvorbi stereotipnih prikaza i tumačenja rodnih uloga, rodnih simbola i rodnih metafora u sociopolitičkom diskurzu.