Autor: Andrea Matošević
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2011.

Pod zemljom: Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću

Kroz vizuru recentnih teorijsko-metodoloških pristupa o industrijskoj prošlosti i kulturi – u Europi već etablirane discipline znane kao «antropologija industrije» – analizirala se čitava paleta tradicije i običaja, specifična signalizacija i materijali, suživot čovjeka i podzemnoga životinjskog svijeta, «osluškivanje» stijena i voda i sl., tj. analizirala se kultura podzemnoga poziva i njegov eho u načinu života rudara iznad zemlje, dakle sveukupni  identitet rudarske zajednice. Uže područje istraživanja autor je smjestio u domenu istraživanja identiteta, s naglaskom na profesionalnom identitetu, temeljenom na odnosu među radnicima, specifičnoj radnoj etici, prilagodbi na radni okoliš te procesu identifikacije kroz kreiranje posebnoga osjećaja zajedništva, a u opoziciji spram dvaju uvijek nezahvalnih i neblagonaklonih gospodara: uprave rudnika (koje su se mijenjale kao što su se na istraživanom području mijenjale države, granice i ideologije) s jedne strane te prirode s druge strane.

dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović 

U rijetkom, ako ne i pionirskom djelu hrvatske etnologije/kulturne antropologije koje se cjelovito bavi radničkom kulturom XX stoljeća, autor podastire dokumentarnu povijest rudarenja na Labinštini te, što je posebno dragocjeno, uvid u kulturu rudara u njezinim svakodnevnim, radno-obiteljskim, ali i ritualno-mitologijskim aspektima. Obilježeno čvrstim, hrabrim, akribičnim znanstvenim stilom, referirano unutar relevantne i recentne bibliografije, ovo je djelo od velike važnosti kako za regionalnu povijest i kulturu sjećanja tako i za hrvatsku etnologiju u cjelini, gdje zauzima seminalni status u promicanju antropologije radništva i industrijske kulture, ali i primjer istinski interdisciplinarnog pristupa specifičnom povijesnom fenomenu rudarenja na Labinštini, u svim njegovim socijalnim i simboličkim dimenzijama.

dr.sc. Ines Prica