Kategorija: Ostali projekti

Kinship and Social Security

Home ∙Istraživanja∙Završeni projekti∙Ostali projekti voditeljica projekta: Jasna Čapo Žmegač KASS-projekt cilja istraživanju uloge obiteljskih mreža u pružanju socijalne sigurnosti, u smislu materijalne, financijske i socijalne...

Više