Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih

Prvi primjer sustavnoga znanstvenog pristupa temi diskografske industrije u Hrvatskoj

Ovaj je projekt usredotočen na razdoblje od 1927. do kraja 1950-ih, obuhvaćajući time doba šelak ploča u produkciji triju diskografskih tvrtki sa sjedištem u Zagrebu: Edison Bell Penkala, Elektroton i Jugoton.

Osim ugroženosti gramofonskih ploča kao primarnih izvora te manjka pouzdane dokumentacije o njima, poticaj za zajednički rad sedmero suradnika na projektu i doktoranda dolazi i iz razumijevanja diskografije i njezine podupiruće industrije kao konstitutivnih za glazbu i glazbeni život s obzirom na dva ključna aspekta: samu glazbu koja se ostvaruje u izvedbi i/ili kao izvedba te diskografske “filtre” koji kroz odabir glazbenog repertoara i interpreta, produkcijske mogućnosti i težnje, uvjete rada glazbenika i načine tržišnog plasmana iscrtavaju ne samo dinamiku, hijerarhije i tendencije u glazbi i glazbenom životu nego i mikropovijest hrvatskog društva i kulture razmatranih razdoblja.

Polazimo od hipoteze da diskografska industrija predstavlja važan uzorak za uvid u modernizacijske procese u hrvatskom i širem jugoslavenskom društvu, odnose kozmopolitizma i nacionalizma, klasnu stratifikaciju društva, regionalne razlike te međuetničke i rodne odnose.

Pet osnovnih ciljeva projekta

1) Izraditi temeljitu i sveobuhvatnu bazu podataka diskografskih izdanja triju zagrebačkih diskografskih tvrtki

2) Dati znanstveno utemeljen uvid u poetiku, politiku i ekonomiju diskografske industrije razmatranih razdoblja

3) Podrobno, u formi studija slučaja, istražiti pojedine odabrane aspekte diskografske industrije

4) Unaprijediti domaću znanost o glazbi povezujući uvide etnomuzikologije, historijske muzikologije i studija popularne glazbe

5) Pridonijeti jačanju svijesti u javnosti o diskografskim izdanjima kao važnom dijelu kulturne baštine.

Metodološka okosnica

Metodološka okosnica istraživanja je na arhivskom radu.

To u prvom redu podrazumijeva analizu arhivske građe (pohranjene u Zagrebu, Štrigovi, Osijeku, Splitu, Rijeci, Sisku, Ljubljani, Beogradu, Pragu i Washingtonu) koja govori o djelovanju diskografskih tvrtki Edison Bell Penkala, Elektroton i Jugoton te trgovinama ploča. U dijelu istraživanja koje se odnosi na suvremene odbljeske projektne teme, upotrijebit će se kvalitativne metode istraživanja uvriježene u etnomuzikologiji i srodnim disciplinama.

U vezi sa zajednicama kolekcionara i diskofila bit će riječ o polustrukturiranim intervjuima, biografijama, životnim pričama i usmenoj povijesti, dok ćemo se u vezi s interakcijama u virtualnom prostoru osloniti na metodološka iskustva iz sfere etnografije Interneta.

Rezultati

Projekt će rezultirati publikacijama (znanstvenim člancima, zajedničkom knjigom, doktorskom disertacijom i dr.), individualnim i skupnim izlaganjima na konferencijama i konferencijom u vlastitoj organizaciji, elektronskom bazom podataka Hrvatska e-diskografija, javnim slušaonicama ploča i radijskim prilozima.

Odabrana građa – naročito presnimke s gramofonskih ploča objavljenih prije 70 i više godina te katalozi triju tvrtki – također će se učiniti dostupnima javnosti.

Ovaj projekt financira Hrvatska zaklada za znanost; projekt IP-2019-04-4175