dr. sc. Ana-Marija Vukušić

Diplomirala je 1999. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na studijskim grupama informatologija i etnologija. Na istome je fakultetu u razdoblju 2001-2004. pohađala poslijediplomski studij etnologije i kulturne antropologije u okviru kojega je obranila magistarski rad na temu Etnološka analiza opstojnosti Sinjske alke. Doktorirala je u srpnju 2010. na istome odsjeku s temom Imoćani u Zagrebu: etnografija pripadnosti i procesi identifikacije. U Institutu za etnologiju i folkoristiku, gdje i danas radi, zaposlila se godine 2000., najprije kao honorarna suradnica u biblioteci, a od 2001. kao znanstvena novakinja. U razdoblju 2002-2006. surađivala je na projektu Etnografska baština i suvremenost: između tradicije i globalizacije (voditeljica dr. sc. Zorica Vitez), a od 2007. do danas surađuje na projektu Suvremeni kulturni tijekovi i oblikovanje zajednica i identiteta (voditeljica dr. sc. Jasna Čapo Žmegač). Članica je Hrvatskog etnološkog društva. Područja njezinoga znanstvenoga interesa su metodologija i etika etnoloških istraživanja, autoetnografija, pitanja pripadnosti, te problemi odnosa između tradicije i suvremenosti.

Bibliografija