dr. sc. Ana-Marija Vukušić

Diplomirala je etnologiju i informacijske znanosti 1999. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome je fakultetu magistrirala (2004) i doktorirala (2010) pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. U Institutu za etnologiju i folkloristiku zaposlena je 2001. godine. Autorica je knjige U sridu: sjećanje, pamćenje i život Alke (2013), suurednica zbornika Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi (2013) i COVID-19 u humanističkoj perspektivi (2021) te autorica znanstvenih članaka iz područja antropologije sjećanja i pamćenja, etnografije migracija te kritičkih studija baštine. Surađivala je na projektima MZOS-a Etnografska baština i suvremenost: između tradicije i globalizacije (2002. – 2006.) i Suvremeni kulturni tijekovi i oblikovanje zajednica i identiteta (2007. – 2013.) te na projektu Hrvatske zaklade za znanost Hrvatska nematerijalna kulturna baština, društveni identiteti i vrijednosti (2012. – 2014.). Izlagala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija, predavala na preddiplomskom studiju antropologije te održala više gostujućih predavanja na diplomskom i doktorskom studiju pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Članica je uredništva časopisa Narodna umjetnost, Znanstvenog vijeća te uredništva internetske stranice Instituta za etnologiju i folkloristiku.

Bibliografija