Poslijedoktorandi

dr. sc. Bajuk, Lidija

Poslijedoktorandica

dr. sc. Blagaić, Marina

Poslijedoktorandica

dr. sc. Đurin, Sanja

Poslijedoktorandica

dr. sc. Obad, Orlanda

Poslijedoktorandica

dr. sc. Pasarić, Maja

Poslijedoktorandica