Poštovani,

Institut za etnologiju i folkloristiku raspisuje interni natječaj za prijavu prijedloga istraživačkih projekata za provedbeno razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2027. godine.
Prijedlozi istraživačkih projekata podnose se elektroničkim putem na elektroničku adresu IEFprojekti@ief.hr, u razdoblju od 28. rujna do 27. listopada 2023. do 16.00 sati na obrascima prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga.
Rok za prijavu na natječaj je petak, 27.10.2023. do 16:00 sati (CET). Sve prijave zaprimljene nakon definiranog roka neće se razmatrati.

Obrazac 1. Prijavni obrazac
Obrazac 2. Radni plan
Obrazac 3. Financijski plan
Obrazac 4. Usklađenost projektnog prijedloga s načelom _ne nanosi bitnu štetu
Upute za prijavu na interni natječaj
Odluka o raspisivanju natječaja za znanstvene projekte