Urbane budućnosti: zamišljanje i aktiviranje mogućnosti u nemirnim vremenima

Bilateralni hrvatsko-slovenski znanstveno-istraživački projekt (2020-2023)

Ovaj urbani etnološki/kulturnoantropološki projekt posvećen je istraživanju stvaranja budućnosti u izabranim hrvatskim i slovenskim gradovima. Stvaranje budućnosti sintagma je koja se odnosi na sveobuhvatno razumijevanje elemenata koji se povezuju u zamišljanju, anticipiranju i percipiranju budućnosti – kognitivno, diskurzivno i afektivno – kao i u modalitetima svakodnevnog života i angažmana koji iskazuju određeni odnos prema budućnosti. Procesi urbanog stvaranja budućnosti bit će analizirani iz perspektive “odozgo” (strateški gradski dokumenti i vizije), “odozdo” (građanske udruge i inicijative) te iz individualnih/osobnih perspektiva (iskustva, očekivanja, prakse), posebice mladih. “Budućnost” kao novi(ji) predmet istraživanja u etnologiju i kulturnoj antropologiji definira se kao kulturno i kontekstualno relativan, te se tako, zajedno s vizurama vjerojatnosti i mogućnosti koje su imanentne poimanju budućnosti, postavlja široki okvir za istraživanje mnogostrukih urbanih budućnosti – željenih i neželjenih, službenih i alternativnih, podržanih ili onih kojima se odupire, prijepornih, izazovnih, nevidljivih, “utišanih” ili “ukradenih”. Projekt je čvrsto utemeljen u etnografskom istraživanju i diskurzivnoj analizi, a strukturiran je kroz tri istraživačke okosnice: javni prostori (budući prostorno-društveni gradski projekti i njihov potencijal da unaprijede društvenu integraciju, inkluziju, zdravlje i dobrobit građana), kreativnost i inovativnost (kreativna čvorišta koja razvijaju različiti akteri u cilju izgradnje i promocije dobrih praksi, edukacije i društvene angažiranosti) te građanska participacija (različiti načini na koje građani aktiviraju “pravo na grad” i doprinose aktualnim raspravama o djelotvornom gradskom upravljanju kao preduvjetu za prihvatljive i održive urbane budućnosti). Ovim se internacionalnim projektom želi također uspostaviti šira mreža za komparativna etnološka/kulturnoantropološka istraživanja (urbanih) budućnosti.

Voditeljice projekta: dr.sc. Valentina Gulin Zrnić (Institut za etnologiju i folkloristiku) i dr.sc. Saša Poljak Istenič (Znanstveno-raziskovalni centar Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Suradnici: dr.sc. Tatiana Bajuk Senčar (SLO), dr.sc. Marina Blagaić Bergman (HR), dr.sc. Jasna Čapo (HR), dr.sc. Katja Hrobat Virloget (SLO), dr.sc. Miha Kozorog (SLO), dr.sc. Tihana Rubić (HR), dr.sc. Nevena Škrbić Alempijević (HR), dr.sc. Nina Vodopivec (SLO)

Projekt financiraju: Hrvatska zaklada za znanost i Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Aktivnosti projekta će se moći pratiti na web stranici citymaking.eu a tematski se nastavlja i proširuje istraživanja provedena u okviru projekta “Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet” (HRZZ 2014-2018).